FELHÍVÁS

 

Tisztelt Lakosság, Civil szervezetek, Egyházak, Gazdálkodó szervezetek!

Hottó község a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai értelmében elkészítette a településképi arculati kézikönyvet és megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét.

A településkép védelméről szóló 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről szóló 16.§ nincs szinkronban a magasabb szintű jogszabállyal, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel.    

A 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 43/A.§ (2) bekezdése értelmében kérem, hogy a településképi rendelet módosítás munkaközi anyagát véleményezni szíveskedjenek. A településképi rendelet elérhető a község honlapján, valamint nyomtatott formátumban a Polgármesteri Hivatalban. A tervezett módosításának véleményezésére 8 nap áll rendelkezésükre. A módosítást ismertető lakossági fórum 2018. július 17-én 15 órakor kerül megtartásra, mely fórumon megjelenésére számítunk.  

Hottó, 2018. július 9.

 

Tisztelettel:

                                                 Vincze Ferenc sk.

                                                  polgármester