LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS!

 

A Kormány - annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé - lehetőséget biztosít, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság a 2022/2023. évi fűzési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az önkormányzaton keresztül.

 

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét szeptember 29-ig jelezze hivatalunk felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Igényét az Lakossági barnakőszén felmérés - 2022” nyomtatvány Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségeire (postai úton: a 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. címre, vagy elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal, TESKKORJ, KRID: 609045973, vagy személyesen, a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadására behozni) történő visszaküldésével jelezheti. Tekintettel a határidő rövidségére kérem, a személyes módot részesítsék előnyben.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Teskánd, 2022. szeptember 21.

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal