Közérdekű Információk

Hottó Község Polgármesterétől

8991 Hottó, Szabadság tér 2. Tel./fax.: 92/570-012.

E-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

____________________________________________________________________

 

F E L H Í V Á S

 

Tisztelt Hottói, Zalaszentmihályfai lakosok, tisztelt telek tulajdonosok!

 

Az alábbi szabályokra hívnám fel a Tisztelt lakosok, telek tulajdonosok figyelmét:

 

Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a telke, illetve lakóháza előtti vízelvezető árkok és gépkocsi bejárók alatti átereszek rendbetétele, tisztítása, illetve annak biztosítása, hogy a csapadékvíz zavartalanul el tudjon folyni. Az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos kötelessége az ingatlannal érintett közterület (járda hiányában 2 m-es területsáv- illetőleg a járda melletti zöld sáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztán tartása, gyommentesítése, kaszálása. Zöldterület és gyepes árok esetében a kaszálást legfeljebb 5,0 méter szélességben kell elvégezni.

 

A közterületen tilos gépjárművet tárolni, mivel ez akadályozza a szabályos közlekedést. A parkolást szíveskedjenek a közlekedési szabályoknak megfelelően végezni.

 

Felhívom figyelmüket az alábbiakra, a jelenleg a veszélyhelyzet alatt érvényes szabályozásra: Avart és kerti hulladékot szombaton, vasárnap, ünnepnapokon, valamint június 1. és szeptember 15. közötti időszakban égetni tilos. (a 10/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelet alapján).

 

 

Hottó Község Önkormányzata elfogadta a Közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletét, mely foglaltak megsértése esetén az elkövetők közigazgatási bírsággal sújthatók, amelynek mértéke 200 000 Ft-ig terjedhet.

 

Felhívom figyelmüket a fenti szabályok betartására.

 

 

Hottó, 2021. március 16. 

 

Vincze Ferenc s.k.

polgármester

 

LETÖLTÉS

Loading...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Hottó Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnoki munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

 • életév betöltése
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • 8 általános iskolai végzettség
 • helyismeret
 • kötetlen munkaidő vállalása
 • B kategóriás jogosítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • falugondnoki képesítés, vagy a képzés elvégzésének vállalása 2 éven belül (tanulmányi szerződéssel)

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes önéletrajzot
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • jogosítvány másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a képzésen való részvételt vállalja.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Az állás 2021. január 1-től betölthető, határozott időre szól.

A próbaidő tartama: 6 hónap

 

Ellátandó feladatok: Falugondnoki feladatok ellátása önkormányzati rendeletnek megfelelően, és egyéb a közvetlen munkáltató (polgármester) által meghatározott feladatok.

 

Bér és egyéb juttatás: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: A pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal (8991 Teskánd, Rákóczi u.3) lehet benyújtani legkésőbb 2020. december 17-én 12 óráig.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Falugondnoki pályázat Hottó

A pályázatokról Hottó Község Önkormányzatának Képviselő–testülete dönt testületi ülésen 2020. december 18-án.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Érdeklődni Vincze Ferenc polgármesternél a 06/30/948-3822 telefonszámon, illetve az aljegyzőnél a 06/92/570-012  11-es mellékű telefonszámon lehet.

 

Hottó, 2020. december 2.

                                                           Vincze Ferenc s.k

                                                              polgármester

LETÖLTÉS

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...