Tisztelt Hottói és Zalaszentmihályfai lakosok!

Hottó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. április 9. napján tartott képviselőtestületi ülésén egyebek napirendi pontban tárgyalta a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítását. A döntés értelmében a rendelet 1. mellékletében szereplő temető-fenntartási hozzájárulás és egyéb üzemeltetői díjak jelentősen csökkentek:

Az új szabályozás szerint 

  1. 1.       Sírköves vállalkozó által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért (a szabályozás nem vonatkozik a sírok tisztítására) - bruttó 5.000,- Ft
  1. 2.        Temetési közszolgáltatók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a temetőben lévő közművek és terület használatáért - bruttó 2.000,- Ft

A rendelet kihirdetését követő napon – tehát 2015. április 16. napján – lép hatályba.

Babosdöbréte, 2015-04-15                                                                 Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyző