HOTTÓI INFORMÁCIÓ

 

Tisztelt Hottói és Zalaszentmihályfai lakosok!

 

1.      A kivált három önkormányzat  által létrehozott Babosdöbrétei körjegyzőség megkezdte munkáját, teljes mértékben működik.

 

2.      A képviselőtestület döntésének megfelelően a Hottóról Zalaszentmihályfára és a Hottóról az Új hegyre vezető önkormányzati utak vízelvezető árkában található cserjék, fák kivágása, az árkok takarítására, az így keletkező tűzifa azon személyek részére történő átadása, akik jelentkeztek az önkéntes munkára folyamatban van.

 

3.      A Hottói és a Zalaszentmihályfai temető épületeinek homlokzatfestése december hónapban megtörtént, mihelyst az idő engedi a faszerkezetek festése is megtörténik karbantartás keretein belül.

 

4.      A decemberi közmeghallgatáson tájékoztattuk a lakosságot a Hottói faluház felújításával kapcsolatos terveinkről.

Az elkészült, végleges terveket a képviselőtestület ülésén a testület elfogadta, egyben felhatalmazták a polgármestert az építéshatósághoz történő benyújtásra, mely február elején megtörtént. Jelenleg az egyes munkafolyamatokra szóló árajánlatok bekérése van folyamatban, remélhetően március elején megkezdődhet a felújítás.

 

5.      A Hottói köztemetőben található 4 hársfa, melyek korhadtak és veszélyesek is voltak a sírok állagára, kivágásra kerülnek. A munkálatok folyamatban vannak. A keletkező fa eladásáról döntött az önkormányzat 10.000 Ft-os bruttó m3-i áron, mellyel kapcsolatban a polgármester felé jelezzék szándékukat. A folyamatosan beérkező igények alapján fog megtörténni az értékesítése.

 

6.      Halász László képviselőtársunk javaslatára, a képviselőtestület határozatának megfelelően az önkormányzat pályáztatás útján értékesít zártkerti hasznosításra alkalmatlannak minősített ingatlanokat, mellyel kapcsolatos bővebb információk a www.hotto.hu oldalon találhatóak.

 

7.      A faluházban kialakított helytörténeti kiállításra benyújtott elszámolásunk megtörtént az MVH által lefolytatott helyszíni szemlét követően, az elszámolásban elfogadott összeg  heteken belül az önkormányzat számlájára kerül.

 

8.      A Hottói önkormányzat képviselőtestülete február elején elfogadta az önkormányzat 2012-es évi költségvetését.

 

9.      2012 február 1-től 2012 március 31-ig az önkormányzat közmunkaprogram keretében foglakoztatja Borsos Balázst, feladatai közt elsősorban az idősek, rászorultak segítése szerepel a napi teendőkkel kapcsolatban, ezért kérünk minden érintettet, hogy jelezzék folyamatosan igényüket.

 

Információk, hírek, ülések jegyzőkönyvei és sok egyéb más továbbra is elérhetőek azonnal és aktuálisan a www.hotto.hu oldalon, ahol várjuk észrevételeiket is a honlappal kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

Vincze Ferenc                                                                      

Hottó polgármestere