HOTTÓI INFORMÁCIÓ

-szemétszállítás
-közmunka program
-tüzifa
-2011 költségvetés

 

A 2010.12.23-án megtartott ADVENTI ünnepségünk színvonalasra sikerült, a Faluház nagyterme megtelt az érdeklődőkkel.

Hottó község szabályozási tervének módosítása elfogadásra került.

(a Teskándi jegyzőségen és a Hottói polgármesteri hivatalban megtekinthető)

A Zaladepoval kötendő szemétszállítással kapcsolatos szerződéseket kitöltve várjuk az Önkormányzat részére továbbítani.

A 2011–es közmunkaprogram keretében az Önkormányzat benyújtotta pályázatát az általunk foglakoztatni kívánt pozícióra a munkaügyi központnak. Tájékoztatunk mindenkit a félreértések elkerülése érdekében, hogy csak és kizárólag bérpótló juttatásban részesülő személy alkalmazása áll módjában a településnek a törvény szerint jelen program keretében.

A jövő hónap, azaz március elején sor kerül az Önkormányzat tulajdonában lévő, használaton kívüli, selejtezésre váró eszközök, tárgyak nyílt értékesítésére, a pontos időpontról tájékoztatjuk a lakosságot.

A képviselőtestület határozata alapján átadásra került a Polgárőr Egyesület részére 1 db távcső és 1 db lámpa a megszűnt településőr eszközei közül. Kérjük használják őket a lakosság nyugalmának érdekében.

2011.02.18-i napjával a képviselőtestület határozata alapján nyilvánosan meghirdetésre, árverésre kerül az Önkormányzat tulajdonában lévő lábon álló erdő. A testület döntött arról is, hogy a lakosság részére az értékesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kívánja, hogy lehetőséget biztosít kedvezményes tűzifa megvásárlására.

Ezzel kapcsolatosan mellékeljük felmérő lapunkat, melyet az igények megjelölésével kérünk visszajuttatni az Önkormányzat részére.

A társult önkormányzatok első közös testületi ülésére 2011.02.01-én került sor, melynek fő napirendi pontjai a közös fenntartású intézmények – körjegyzőség és iskola – költségvetésének megtárgyalása lett volna, azonban a testületek, az eléjük terjesztett számokat nem fogadták el.

A Hottói Önkormányzat álláspontja szerint az elénk terjesztett költségvetések eltúlzottak illetve nem meggondoltak voltak, mely észrevételeinket a társult ülésen megfelelően alátámasztottunk.

A következő költségvetéssel kapcsolatos közös ülésre 2011.02.14-én került sor, melyet megelőzött két alkalommal a polgármesterek illetve az intézmények vezetőinek egyeztetése. Ezen ülésen az előzetes egyeztetéseink illetve érveink hatására, illetve annak köszönhetően a település, települések számára az előző évekhez képest jelentős megtakarítást értünk el és fogadtuk el ezen számokkal a költségvetéseket.

2011.02.15-én a törvényi határidőt betartva Hottó község Önkormányzata elfogadta a 2011-es költségvetését.

A tervezettek szerint gazdálkodásunk stabil, költségeinket csökkentettük, lehetőségeink az intézményekkel kapcsolatos megtakarításoknak köszönhetően kibővültek.

A hónap folyamán tájékoztató levelet küldtünk minden lakos számára az állattartási rendelet betartásával kapcsolatban. Kérünk mindenkit, hogy a szabályokat tartsák be, azok ellenőrzésére a közeljövőben eseti ellenőrzéseket tartunk. Amennyiben továbbra is fenn állnak a rendelettel kapcsolatos problémák, úgy a gyepmesteri szolgálattól fogunk segítséget kérni.

2011.02.27-én 14.00-19.00 óráig kerül sor a Hottói Farsang első rendezvényére, a Farsangi gyermekmulatságra, amelyre sok szeretettel várunk mindenkit, gyermekeket és szüleiket egyaránt.

2011.03.05-én 19.00-24.00 óráig kerül megrendezésre a Hottói Farsangi Bál, mely rendezvényünkre sok szeretettel várunk mindenkit, aki egy kicsit kikapcsolódni, szórakozni szeretne. A rendezvényre az Önkormányzat a meghívóban szereplő belépőn felül biztosítja a résztvevők számára a kulturált szórakozáshoz szükséges mennyiségű védőitalt.

Információk, hírek, ülések jegyzőkönyvei és sok egyéb más továbbra is elérhetőek azonnal és aktuálisan a www.hotto.hu oldalon, ahol várjuk észrevételeiket is a honlappal kapcsolatban.

Hottó, 2011.02.17

A képviselőtestület nevében:

Vincze Ferenc Polgármester