M E G H Í V Ó

Hottó

 

Hottó község Polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülését 2020. július 7-én (kedden) 17,00 órára összehívja.

 

Az ülés helye:  Faluház, Hottó, Szabadság tér 2.

 

Az ülés napirendje:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztatás az utolsó testületi ülés óta eltelt időben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 

 • Beszámoló a   veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 

 • Hottó Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési előirányzat módosítása

            Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 • Hottó Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolója
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 4/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • éves belső ellenőrzések összefoglaló jelentései
  Előadó: Dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyző
 • A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2019. évi munkájáról

            Előadó: Dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyző

 • Rendőrkapitányság beszámolója a község 2019. évi közbiztonsági helyzetéről

           Előadó: Dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyző

 • A Zalaszentgyörgyi KÖH 2020. évi személyi kiadások elszámolása
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • Iskolakezdési támogatás összegének megállapítása
  Előadó: Vincze Ferenc polgármester
 • Településrendezési terv módosítás árajánlata

Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 • Egyebek

       Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 • Első lakáshoz jutók támogatási kérelme

Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 • Szociális étkezési térítési díj megállapítása

Előadó: Vincze Ferenc polgármester

 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.

 

Hottó, 2020. július 1.

 

Vincze Ferenc sk.

polgármester