HOTTÓÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Székhelye: 8991 Hottó, Szabadság tér 2.

 

Az Alapítvány célja:

Hottó Község közösségi életének élénkítése, kulturális és hagyományőrző rendezvények, foglalkozások szervezése és támogatása. A rendezvények helyszínéül szolgáló „kastélyépület” állagmegőrzésének és felújításának segítése.

 

Alapítók: 2 fő magánszemély

 

Alapítás éve: 2006. év

Az Alapítvány ügyeit 5 fős kuratórium irányítja társadalmi munkában.

 

Az Alapítvány az 1997.évi CLVI. tv. 2.§ (1)  bek. b. pontja értelmében közhasznú szervezet.

 

Az alapítvány a törvény 26 §. c) pontjában foglalt alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

 

-          kulturális tevékenység

-          kulturális örökség megóvása

 

Az alapítvány eddig támogatta: -  Hottó községben megépített játszótérre padok vásárlását,

                                                        -  a községi temetőben a tuják vásárlásához hozzájárult,
                                                        -  településen megvalósult programokra pályázott és támogatott. 

 

Fogadjuk az SZJA 1 %-át!
Adószámunk: 18969805-1-20