Közérdekű Információk

Hottó község Polgármestere az önkormányzat képviselőtestületének  ülését 2015. május 12-én (kedden) 16,30 órára összehívja.

Az ülés helye:  Faluház

                         Hottó, Szabadság tér 2.

Az ülés napirendje:

  1. Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Kóródi János Csaba alpolgármester

 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Kóródi János Csaba alpolgármester

  1. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.

 Hottó, 2015. május 07.

Kóródi János Csaba

alpolgármester

{edocs}img03209.pdf{/edocs}

 

Tisztelt Gazdálkodó!A 2013. évi egységes területalapú támogatás támogatási kérelmének beadása megkezdődött. A beadás határideje 2013. május 15. A támogatás benyújtása elektronikus úton történik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé, melyben segítséget nyújt az agrárkamarai tanácsadó.
A beadáshoz szükséges a jogszerű földhasználat igazolása (földhasználati szemle lap, tulajdoni lap vagy egyéb okirat, mely a földhasználatot igazolja) valamint az MVH-tól kapott jelszó.

 

ZALASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BABOSDÖBRÉTEI KIRENDELTSÉGE

8916 Babosdöbréte, Kossuth Lajos u. 6. Tel/fax: 92/707-562

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának  védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Avt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap”-ot csatoltan megküldöm.

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az ebösszeírási Adatlap beszerezhető:

-          Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségén Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.

-          Babosdöbréte, Böde és Hottó községek falugondnokainál munkaidőben

-          letölthető az önkormányzatok honlapjáról: www.babosdobrete.hu

                                                                       www.bodefalu.hu

                                                                       www.hotto.hu

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 92/707 562 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és legkésőbb 2015. február 20. napjáig visszajuttatni:

-          személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalba

-          a falugondnokoknak munkaidőben

-          postai úton ajánlott küldeményként a Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége címére Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6. címre.

Az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban:R) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Együttműködésüket megköszönöm.

               

Babosdöbréte, 2015. február 02.

 

 

                                                       Tisztelettel:                    Gothárdné Baumgartner Anikó

                                                                                                               aljegyző

Közérdekű telefonszámok:

Mentők 104
Tűzoltóság 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112

Helyi közműszolgáltatók

Zalavíz Zrt. Zalaegerszeg, Stadion u. 6.
92-500390
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
EON Hungária Zrt. Zalaegerszeg Kert u. 9.

Hivatali ügyek

Földhivatal Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.
92-597600
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Polgármesteri Hivatal Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17-19.
92-502100
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bejelentkezés az Okmányirodába »
Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10.
92-507756
Egyéb ügyleírásokat a Magyaroszág.hu honlapon talál »

Az összes formanyomtatvány elérhető a Magyarország.hu honlapon »
(sajnos a szerver néha megakad, így többször kell próbálkozni...)

 

Jogszabályok, törvények:


Az alábbi kereső mezőben jogszabályokkal kapcsolatos oldalakon kereshet.
A találati listát a google szolgáltatja.

 

Loading
Magyar Államkincstár: www.allamkincstar.gov.hu